Googol? Ne! Google

Připravili jsme si pro vás pár zajímavostí a historických faktů o společnosti Google. Některé jsou hodně známé, jiné zase méně. Jistě nemusíme připomínat to, že Google Inc. patři k největším světovým společnostem, která celkem zdařile mění svět. Proč Googol? Měl to být původní název. Existují dvě teorie, jak vzniklo jméno Google místo původního Googol. Jedna říká, [...]